Serbuan ke atas Perniagaan Asing

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Operasi Bersepadu Membenteras Peniaga- Peniaga Warga Asing di Premis MBI – diketuai oleh Jabatan Imigresen, Penguatkuasa MBI beserta Jabatan Kesihatan (AM & UKKM) dan Jabatan Pelesenan MBI telah dijalankan sekitar Pekan Ipoh.

Hasil Tindakan :

1) Jabatan Kesihatan; Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan dan Unit Kesihatan AM MBI membuat pemeriksaan darisegi kebersihan, penyalahgunaan premis dan lesen premis.
2) Jabatan Pelesenan MBI membuat pemeriksaan lesen papan iklan dan lesen premis.
3) Jabatan Imigresen membuat pemeriksaan pas pekerja PATI.
4) Penguatkuasa MBI mengenalpasti lokasi premis, Tawaran Kompaun dan Laporan.

Sebanyak 15 premis telah diperiksa, kesemua premis mempunyai lesen premis yang sah dan Jabatan Imigresen telah membuat penangkapan 2 orang warga asing kerana tiada sebarang pengenalan diri semasa pemeriksaan.

Source:MBI FB

Leave a Reply

Stay Connected
Latest News