Pemakluman Tarikh Akhir Moratorium Lesen Memandu Malaysia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Semua pemegang lesen-lesen seperti di bawah (yang telah diberikan perlanjutan tempoh keesahan (kuatkuasa) atau tamat tempoh bermula 13 Januari 2021 diingatkan untuk memperbaharui lesen memandu sebelum TARIKH AKHIR MORATORIUM iaitu 30 Jun 2022.

Source: JPJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected
Latest News